Om Insight Consulting

Vill du veta mer?


Ring, mejla eller använd kontaktformuläret här på hemsidan!

Om Insight Consulting

Insight Consulting träffar människor som av olika anledningar behöver fundera kring sitt yrkesliv. Det kan vara att de behöver röra på sig, frivilligt eller ofrivilligt, internt inom sin organisation eller externt, genast eller så småningom.

De kanske har utmaningar med sin egen roll, med sina medarbetare eller sin organisation.

Gemensamt för alla är att det inte finns någon given väg framåt, utan att olika alternativ ska identifieras, sorteras och utforskas.

Det handlar om val, att hitta sitt handlingsutrymme och få den hjälp och det stöd man behöver för att ta nästa steg i rätt riktning.

Till hjälp har vi ett stort, rikstäckande nätverk av konsulter inom ledarskapsutveckling, rekrytering, kompetensutveckling och hälsa.

När vi sorterat, kommit fram till vad just den här personen behöver, och förankrat det hos alla berörda parter, så kopplar vi in de resurser som behövs för att uppnå målet.